Co zrobić ze zużytym akumulatorem? Oddaj go do złomu
Skup akumulatorów

Co zrobić ze zużytym akumulatorem? Oddaj go do złomu

W bardzo wielu domach, garażach, piwnicach można znaleźć zużyte akumulatory. Ten kłopotliwy odpad często zalega w naszych gospodarstwach domowych wśród niepotrzebnych rzeczach, ponieważ nie zawsze wiemy, co właściwie powinniśmy z nim zrobić i gdzie oddać. Nie można ich po prostu wyrzucić do śmieci. Najprostszym rozwiązaniem jest oddanie go na złom. Wiele profesjonalnych firm specjalizujących się w odbiorze surowców wtórnych prowadzi również skup akumulatorów.

Odpowiednie zagospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, takimi jak m.in. akumulatory, jest bardzo ważne ze względów ekologicznych. Zawierają one substancje, które mogą doprowadzić do poważnego skażenia wody czy gleby.

Oddaj zużyty akumulator na złom

Akumulatory traktowane są jak złom. Mogą być więc oddane do skupów, które przyjmują również stal, miedź czy aluminium. Warto przy tym pamiętać, że akumulatory, jak i różnego rodzaju baterie, zaliczane są do grupy odpadów niebezpiecznych, a jednocześnie stanowią cenny surowiec wtórny. Warto więc dążyć do tego, aby oddać swój zużyty akumulator do punktu skupu, gdzie będzie odpowiednio przechowywany, a następnie przeznaczony do ponownego przetworzenia.

Odpady w postaci baterii i akumulatorów możemy podzielić na kilka grup. Przede wszystkim mamy do czynienia z akumulatorami ołowiowymi, które pochodzą głównie z transportu. W znacznie mniejszym stopniu zużyte akumulatory ołowiowe powstają w wyniku eksploatacji instalacji o napędzie elektrycznym, takich jak np. wózki akumulatorowe, transportowe, podnośniki itd. Przerób odpadów tego rodzaju polega na odzyskiwaniu ołowiu i kwasu siarkowego.

Akumulatory niklowo-kadmowe są obecnie najczęściej stosowane. Wykorzystywane są nie tylko w górnictwie, hutnictwie, telekomunikacji czy kolejnictwie, ale również w codziennym życiu, ponieważ małogabarytowe akumulatory niklowo-kadmowe znajdują się m.in. w telefonach komórkowych. Ten rodzaj akumulatorów wyposażony jest w elektrody zawierające zasadowy tlenek niklu i metalicznego kadmu.

Wysoce cenione są również akumulatory srebrno-cynkowe, które także można oddać do złomu. Recyklingowi poddawane są głównie z uwagi na wartość surowca, jakim jest srebro, które w nich zastosowano.

Co zrobić ze zużytym akumulatorem? Oddaj go do złomu