Co wchodzi w zakres złomu stalowego i żeliwnego?
złom

Co wchodzi w zakres złomu stalowego i żeliwnego?

Przed skorzystaniem z usług skupu złomu warto wiedzieć, jakie elementy zaliczane są do złomu stalowego, a jakie do żeliwnego. Jak podział ten wygląda w praktyce?

Charakterystyka złomu stalowego

Standardowo złom stalowy zawiera mniej niż 0,1 proc. dodatków stopowych. Są to najczęściej pozostałości poamortyzacyjne, czyli wszelkiego rodzaju zniszczone i uszkodzone konstrukcje oraz maszyny. Do złomu stalowego zalicza się również odpady produkcyjne, czyli takie, które powstają w trakcie procesu produkcji stali i jej obróbki.

W praktyce głównymi źródłami tego typu odpadów są zakłady przemysłowe i budowlano-montażowe, ale również gospodarstwa rolnicze i domowe. W klasyfikacji tej mieszczą się dodatkowo elementy karoserii samochodów, a także pręty i druty, których grubość przekracza 6 milimetrów.

W branży mówi się dodatkowo o złomie stalowym:

  • wsadowym – ma największą wartość, można bowiem wykorzystać go w hutniczych piecach. W praktyce dzieli się na 17 różnych klas, które rozróżnia się m.in. ze względu na wymiary i procentową zawartość zanieczyszczeń,
  • niewsadowym – nie można go od razu recyklingować. Najpierw konieczna jest wstępna obróbka, aby możliwe było przerobienie. Bardzo często są to różnego rodzaju blachy, rury i profile, przy czym głównie takie, które nie mają odpowiednich wymiarów albo posiadają dużo zanieczyszczeń.

Charakterystyka złomu żeliwnego

Żeliwo należy do najpowszechniej używanych stopów żelaza. Jest to stop żelaza z węglem i innymi składnikami, przy czym wartość węgla nie może być niższa niż 2 proc. Złom żeliwny to najczęściej różnego rodzaju części samochodowe, grzejniki, a także elementy instalacji sanitarnych. Z tworzywa tego często produkowane były również kaloryfery i je również można oddać do odpowiedniego skupu złomu, zajmującego się pozyskiwaniem takich towarów.

Na rynku jest jeszcze dodatkowe kryterium podziału, wskazuje się bowiem na żeliwo białe, inaczej handlowe oraz ciemne określane też jako maszynowe.

Jak widać złom stalowy i żeliwny to w istocie różnorodna grupa odpadków, które wymagają odpowiedniego rozpoznania, by móc dalej je przerabiać. Ich pozyskiwaniem zajmujemy się również w naszym skupie.

Co wchodzi w zakres złomu stalowego i żeliwnego?