Jak przebiega recykling odpadów poprodukcyjnych?
granulat

Jak przebiega recykling odpadów poprodukcyjnych?

Odpady poprodukcyjne to pozostałości po procesie produkcji. Odpady te nie stanowią wytworu ubocznego, a jednocześnie nie da się dla nich znaleźć zastosowania. W przepisach wymienione jest 16 substancji, które zaliczają się do odpadów tego typu. Mogą to być tworzywa sztuczne, chemia różnego typu, odpady tekstylne czy metaliczne. Muszą one zostać w prawidłowy sposób zutylizowane.

Sposób przetwarzania tworzyw sztucznych

Odpady poprodukcyjne składające się z tworzyw sztucznych są wytwarzane w wielu miejscach. Tworzywa sztuczne można ponownie wykorzystać i z tego powodu nie powinno się dopuszczać, aby trafiały na wysypiska śmieci. Przykładem takiego tworzywa nadającego się do ponownego wykorzystania, jest PCV.

Tworzywo to wykorzystuje się w bardzo wielu gałęziach gospodarki. Przetworzone PCV nie traci swoich właściwości jakościowych. Podczas utylizacji jest mielone i oczyszczane ze zbędnych substancji, takich jak guma, metale czy piasek. W procesie tym powstaje regranulat, który później wykorzystywany jest do wyrobu kolejnych przedmiotów. W podobny sposób można przerabiać inne tworzywa sztuczne.

Jak wykorzystuje się odpady metalu, drewna i papieru?

Odpady papierowe można wykorzystywać do tworzenia nowych przedmiotów. Znalezienie skupu makulatury w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, czy jakimkolwiek innym mieście nie powinno sprawić najmniejszego problemu. Recykling papieru polega na rozwłókieniu go, usunięciu zanieczyszczeń i wybieleniu masy makulaturowej.
Innymi łatwo odnawialnymi odpadami są odpady metalowe.  Nie tracą one swoich właściwości, a w przypadku miedzi, czy mosiądzu recykling jest bardziej opłacalny od wytwarzania, czy wydobywania nowego metalu.

Odpady palne, które nie mogą być ponownie wykorzystane np. przez zanieczyszczenie, mogą zostać użyte jako paliwo w elektrowniach, czy przemyśle, do wytworzenia ciepła lub elektryczności. Przykładem takiego odpadu jest np. drewno. Innymi naturalnymi odpadami, które mogą być przekształcone w energię, są te z branży spożywczej. Można z nich otrzymywać biogaz albo biopaliwo.

 

Jak przebiega recykling odpadów poprodukcyjnych?