Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?
Pile of Used Batteries

Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Największe zagrożenie dla środowiska stanowią odpady, które nazywa się mianem niebezpiecznych. Zgodnie z definicją, odpady niebezpieczne to takie, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego są w stanie zagrażać ludziom, zwierzętom i innym formom życia. Do tych innych form życia można zaliczyć na przykład życie roślinne, które także może zostać zdewastowane wskutek wpływu niebezpiecznych odpadów. Jak widać, definicja tego, czemu zagrażają odpady niebezpieczne, pojmuje środowisko szeroko, rozpatrując człowieka jako jego część.

Typy szczególnie niebezpiecznych odpadów

Z uwagi na to, iż niszczenie przyrody szkodzi samemu człowiekowi, warto dbać o to, by do środowiska nie przedostawały się szczególnie niebezpieczne odpady. Które z nich są wyjątkowo groźne? Przede wszystkim odpady medyczne, związane, chociażby z produkcją leków. Zawarta w nich chemia ma bez wątpienia destrukcyjny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego też ważne jest, aby odpady medyczne składować w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach, zamiast mieszać je z odpadami ogólnymi. Szczególne zagrożenie dla środowiska stwarza też sprzęt elektryczny i elektroniczny. Zasilające go baterie i akumulatory należy, tak samo jak odpady medyczne, składować w specjalnie przeznaczonych do tego miejscach, a zużyty sprzęt najlepiej jest zwrócić do sklepu, w którym się go nabyło, bądź do innego sklepu o podobnym charakterze. Wtedy ze zużytego sprzętu mają szansę zostać odzyskane części, które będzie się dało wykorzystać gdzie indziej.

Ogólnie rzecz biorąc, można posunąć się do generalizacji, że odpadami niebezpiecznymi są wszelkie odpady, które powstały w wyniku działalności człowieka i nie mają pochodzenia organicznego, są tworzywami sztucznymi. Przyroda wie, jak radzić sobie ze związkami organicznymi, bo sama się z nich składa. Nie zna natomiast tworzyw, które zostały wyprodukowane przez człowieka, i dlatego odpady tego rodzaju nie mogą trafiać do środowiska naturalnego. Zamiast tego takie materiały jak chociażby złom stalowy, metale kolorowe, akumulatory czy różnego rodzaju tworzywa sztuczne należy oddawać do punktu skupu. Wtedy materiały te, zamiast rozkładać się bezużytecznie na szkodę środowiska naturalnego, przydają się do ponownej produkcji artykułów z tego samego typu tworzywa.

Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?