Jakie grożą kary za wyrzucanie materiałów niebezpiecznych?
odpady chemiczne

Jakie grożą kary za wyrzucanie materiałów niebezpiecznych?

Odpady niebezpieczne to takie, jakim przypisuje się szkodliwy wpływ na środowisko naturalne – roślinność, zwierzęta i ludzi. Jest to pokaźna grupa, składająca się głównie z materiałów chemicznych, przemysłowych i odpadów biologicznych.

Należą do nich m.in. świetlówki i produkty zawierające rtęć, lakiery i farby, środki owadobójcze, wybielacze, rozpuszczalniki, ale również zużyte strzykawki i igły oraz przeterminowane leki. Na szczególną uwagę zasługują sprzęty elektroniczne, w tym akumulatory. To one, choć niepozorne, stwarzają poważne zagrożenie dla środowiska. Dokąd więc oddać materiały niebezpieczne, jeśli są to tak różne produkty? Można zgłosić się do najbliższego punktu odbioru odpadów niebezpiecznych czy apteki w przypadku leków, albo skorzystać z usługi objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych lub w niektórych przypadkach –  z oferty firm prywatnych. Skup akumulatorów w Poznaniu znajduje się w usługach realizowanych przez naszą firmę. 

Co grozi za wyrzucenie odpadów niebezpiecznych?

Kary zwiększono z początkiem roku 2021 wskutek zwiększenia się liczby dzikich wysypisk i apeli rolników, którzy niejednokrotnie zmuszeni są do samodzielnego pokrycia kosztów wywozu podrzuconych śmieci. Obecnie kary to:

  • 25 lat pozbawienia wolności, jeśli wyrzucone materiały stanowią szczególne zagrożenie dla zdrowia publicznego;
  • do 8 lat pozbawienia wolności, w przypadku gdy śmieci zostały wyrzucone w lesie lub na polu. Często zapomina się, że aktualnie i w przestrzeni oddalonej od miast znajdują się sieci monitoringu, ułatwiające identyfikację sprawców; 
  • grzywna wysokości 5 tys. złotych tytułem zaśmiecania przestrzeni publicznej i nielegalnego wywozu śmieci. W czwartym kwartale 2021 roku kwota ta ma wzrosnąć dwukrotnie – do 10 tys. złotych. Warto zaznaczyć, że do niedawna kara wynosiła zaledwie 300 złotych.

Karą innego rodzaju może też być ostracyzm społeczny. Zjawisko dzikiego wywozu śmieci spotyka się z wyjątkowo surową oceną społeczeństwa, szczególnie kiedy mowa o materiałach niebezpiecznych wyrzucanych w przestrzeniach zalesionych.

Chętnie wyręczymy Państwa w wywozie odpadów. Zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy, oferujemy m.in. skup i odbiór złomu w Poznaniu.

Jakie grożą kary za wyrzucanie materiałów niebezpiecznych?