Czym jest BDO?
odpady

Czym jest BDO?

BDO jest to Baza Danych Odpadowych. Jest specjalnie przygotowany system, którego celem jest gromadzenie danych w celu zwalczana nieprawidłowości przy gospodarowaniu odpadami. Jednocześnie został przez Ministerstwo Środowiska narzucony odgórnie obowiązek dla konkretnych podmiotów uczestnictwa z BDO oraz działania w nim. Obejmuje on szereg różnych firm, które produkują, a także poddają recyklingowi opakowania. Podobnie jest z firmami, które przy sprzedaży produktów oferują opakowania w postaci reklamówek. Rejestr BDO docelowo ma nie tylko gromadzić podmioty biorące udział w gospodarowaniu odpadami, ale także w tym systemie będzie prowadzona ewidencja odpadów, oraz drogą elektroniczną będzie można składać odpowiednie sprawozdania. W ten właśnie sposób ustawodawca chce walczyć z nielegalnymi punktami odbioru odpadów, które bardzo często nie poddawały ich faktycznemu recyklingowi czy utylizacji, czym zatruwały środowisko. Firmy takie jak Menesiak Surowce Wtórne, nie muszą się niczego obawiać w tym zakresie, co jest związane z uczciwą polityką prowadzoną przez przedsiębiorstwo gospodarowania odpadami. Aby system był wydolny i działał sprawnie, został podzielony na kolejne województwa, które gromadzą dane z danego obszaru właśnie w BDO. Piecze nad tym sprawuje dany marszałek województwa.

BDO i opłata recyklingowa.

Obowiązkiem wpisu do BDO są objęte firmy wprowadzające na rynek opakowane produkty takie jak smary, pojazdy, opony, baterie, sprzęt elektroniczny i elektryczny. Objęci nim są także importerzy opakowań, ich producenci oraz nabywcy. Dotyczy on także firm wytwarzających odpady i prowadzące ich ewidencję. Generalnie opłatą recyklingową są objęte wszystkie te materiały i opakowania z nich wytworzone, które nie są zbliżone do odpadów komunalnych. Oznacza to, że opłatą mogą być objęte salony dentystyczne, firmy budowlane oraz salony kosmetyczne i firmy drukarskie, oraz wiele innych rodzajów przedsiębiorstw. Zasada wpisu jest jednak następująca, jeśli dany przedsiębiorca wykorzystuje pewne produkty do swojej pracy, a w jej wyniku, po opróżnieniu zawartości, zostają opakowania, to nie ma on obowiązku rejestracji w BDO, jeśli nie jest to sprzęt medyczny, jak np. strzykawki lub odpad niebezpieczny. W BDO nie ma także obowiązku rejestracji ten przedsiębiorca, który przerzuci odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami na inny podmiot np. wynajmującego lokal, i to on ma obowiązek dokonania rejestracji w BDO. Obowiązkowi wpisu nie podlega również pośrednik niebędący posiadaczem odpadów, jednak sprzedawcy i pośrednicy, którzy dokonują obrotu materiałami niebezpiecznymi, muszą prowadzić stosowną ich ewidencję. Zwolnione przedmiotowo z obowiązku prowadzenia ewidencji są podmioty, które zgodnie z rozporządzeniem w sprawie odpadów i ilości odpadów, nie przekraczają podanej ich ilości. I tak dla materiałów budowlanych, w skład których wchodzi gips oraz odpadów betonowych, jest to po 5 ton na rok. W przypadku płyt wiórowych i trocin jest to do 10 ton na rok. Dla baterii i akumulatorów 5 kg na rok. Dla drewna, szkła i tworzyw sztucznych jest to także po 5 ton również na rok. Nietrudno więc zauważy, że podmioty produkujące w skali roku większe ilości tego rodzaju odpadów, oraz innych wymienionych w rozporządzeniu, podlegają obowiązkowi wpisu do BDO,  chyba że przerzucą odpowiedzialność za ich gospodarowanie na stosowne podmioty.

Czym jest BDO?