Od czego zależą ceny skupu metali kolorowych?
metale kolorowe

Od czego zależą ceny skupu metali kolorowych?

Na ceny skupu metali kolorowych wpływa bardzo wiele czynników. Mogą się one znacznie różnić w zależności od specyfiki punktów, w których dokonuje się składowania metali. Osoby prowadzące tego typu usługi naliczają bowiem zgodną ze swoim interesem prowizję. Na tę ostatnią największy wpływ ma ogólna sytuacja na rynku.

Różnice w prowizjach między danymi punktami mogą występować nie tylko w obrębie danego województwa, ale i w obrębie tego samego miasta. Sytuacja, która panuje w zakresie skupu metali kolorowych, nie odbiega więc od tego, jakie realia rządzą innymi branżami. W sferze, jaką jest skup metali kolorowych, panują pod tym względem takie same zasady jak chociażby w kantorach, gdzie cena danej waluty także może być odmienna w różnych miejscach.

Jakość złomowanych metali kolorowych

Najbardziej jednak na ceny skupu złomu kolorowego, którym to mianem określa się metale przeznaczone do recyklingu, wpływa to, jakiego rodzaju jest to złom i jaka jest w nim zawartość konkretnego metalu. Naturalnie więcej można otrzymać za złom, w którym jest wyższa zawartość danego metalu, a mniej za złom, który charakteryzuje się niskim stężeniem określonego pierwiastka. Za przykład mogą tu posłużyć wyroby aluminiowe. Cena za kupienie pustej puszki wykonanej właśnie z tego materiału będzie znacznie niższa niż za wyroby z czystego aluminium. Różnica wynika tu z tego, iż w przypadku puszki aluminiowej, na przykład takiej po piwie, pierwotny materiał jest pomalowany, co obniża jego wartość dla osób zajmujących się skupem metali kolorowych.

Podobnie sytuacja wygląda z wszystkimi innymi metalami, które podlegają złomowaniu, a następnie recyklingowi ‒ na przykład z miedzią i ołowiem. Zarówno jeśli idzie o pierwszy, jak i o drugi rodzaj metalu kolorowego, to wyroby z nich dzieli się na mniej i bardziej atrakcyjne z punktu widzenia składowania na złom. I tu występuje ta sama zasada co przy aluminium ‒ im więcej czystego metalu, tym wyższa cena, a im więcej domieszek innych substancji, tym niższa. Niebagatelne znaczenie przy wycenie złomu ma także jego ilość. Cena za kilogram przeznaczonego do recyklingu metalu będzie tym większa, im więcej kilogramów złomu przyniesiemy. Jeśli będzie to niewielka ilość danego tworzywa, to cena za kilogram będzie mniejsza niż wtedy, jeśli przyniesiemy duże ilości, na przykład ponad 100 kilogramów.

Od czego zależą ceny skupu metali kolorowych?