Blog

Co możemy zaliczyć do złomu stalowego, a co do żeliwnego?

Co możemy zaliczyć do złomu stalowego, a co do żeliwnego?

Jednym z najskuteczniejszych sposobów dbania o środowisko naturalne jest korzystanie z usług skupu złomu. Takie praktyki to przede wszystkim znacząca redukcja odpadów na składowiskach, a także ograniczenie zużycia energii i niższe koszty wytworzenia produktów. Jednak aby ponowne wykorzystanie metali było możliwe, konieczny jest recykling i odpowiednie przygotowanie surowców.

Czym są poziomy recyklingu?

Czym są poziomy recyklingu?

Gospodarka bezodpadowa to dziedzina, która ściśle związana jest z recyklingiem czyli pozyskiwaniem oraz ponownym zastosowaniem określonych typów surowców. W obecnej chwili mamy do czynienia z pewnymi dyrektywami oraz rozporządzeniami ze strony zarówno Unii Europejskiej, jak i naszego Polski, których celem jest zmniejszenie poziomu składowanych śmieci oraz usprawnienie procesy recyklingu. Dokumentem, jaki obecnie

Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Jakie odpady stanowią największe zagrożenie dla środowiska?

Największe zagrożenie dla środowiska stanowią odpady, które nazywa się mianem niebezpiecznych. Zgodnie z definicją, odpady niebezpieczne to takie, które po przedostaniu się do środowiska naturalnego są w stanie zagrażać ludziom, zwierzętom i innym formom życia. Do tych innych form życia można zaliczyć na przykład życie roślinne, które także