Blog

Klasyfikacja metali kolorowych. Rodzaje i sposoby wykorzystania

Klasyfikacja metali kolorowych. Rodzaje i sposoby wykorzystania

Metale kolorowe to potoczna nazwa tzw. metali nieżelaznych. Jak sama nazwa wskazuje, w swoim składzie nie mają one żelaza. Każdy z metali charakteryzuje się różnymi właściwościami fizycznymi, chemicznymi, mechanicznymi i technologicznymi, dzięki czemu znajdują one zastosowanie w wielu branżach. Zasadniczo metale nieżelazne można podzielić na trzy

Znaczenie skupu złomu, makulatury i tworzyw sztucznych dla środowiska

Znaczenie skupu złomu, makulatury i tworzyw sztucznych dla środowiska

Każdego dnia ludzie generują bardzo duże ilości śmierci. Odpady powstają zarówno w zakładach przemysłowych, jak i gospodarstwach domowych. Na szczęście obecnie wzrasta poziom świadomości ekologicznej, coraz więcej osób dokonuje segregacji śmieci, wrzuca je do właściwych kontenerów lub oddaje do odpowiednich punktów skupu złomu, makulatury czy